2019 Sirkü & Haber & Duyuru

"2020/026" - 2020-03-19

Bilgilendirme

"2019/084" - 2019-12-31

2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hk.

"2019/083" - 2019-12-31

Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Hk.

"2019/082" - 2019-12-31

2020 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Hk.

"2019/081" - 2019-12-31

2020 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar Hk.

"2019/080" - 2019-12-31

Varlık Barışı ve İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/079" - 2019-12-31

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Hk.

"2019/078" - 2019-12-31

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi Hk.

"2019/077" - 2019-12-31

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ (2019/1) Hk.

"2019/076" - 2019-12-31

VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/075" - 2019-12-31

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Hk.

"2019/074" - 2019-12-26

2020 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hk.

"2019/073" - 2019-12-26

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Yapılan Değişiklik Hk.

"2019/072" - 2019-12-26

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/071" - 2019-12-26

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Hk.

"2019/069" - 2019-12-26

E-Arşiv Fatura Uygulamasına İlişkin Yayımlanan Duyuru Hk.

"2019/068" - 2019-12-17

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru Hk.

"2019/067" - 2019-12-17

Sermaye Hareketleri Genelgesi ve İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hk.

"2019/066" - 2019-12-17

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

"2019/065" - 2019-12-17

İhracat Genelgesinde "Peşin Ödeme" Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hk

"2019/064" - 2019-11-25

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hk.

"2019/063" - 2019-11-21

Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ Hk.

"2019/062" - 2019-11-15

Sermaye Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hk.

"2019/061" - 2019-11-15

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hk

"2019/060" - 2019-11-15

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlar Hk.

"2019/059" - 2019-11-15

KDV İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Hk.

"2019/058" - 2019-10-28

Tecil Faizi Oranının Yıllık %19'a İndirilmesi Hk.

"2019/057" - 2019-10-28

Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamaları ve ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler Hk.

"2019/056" - 2019-10-28

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Hk.

"2019/055" - 2019-10-23

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hk.

"2019/054" - 2019-10-22

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk.

"2019/053" - 2019-10-22

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Hk.

"2019/052" - 2019-10-16

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Döviz Kurları Hk.

"2019/051" - 2019-10-16

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/ Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Yayımlanan Sirküler Hak

"2019/050" - 2019-10-16

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yayımlanan Tebliğ Hak.

"2019/049" - 2019-10-16

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2019/048" - 2019-10-16

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Yapılan Değişiklik Hak.

"2019/047" - 2019-10-16

İş Kazası İncelemeleri ve Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine İlişkin Genelge Değişikliği Hak.

"2019/046" - 2019-10-16

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Hak

"2019/045" - 2019-10-16

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593) Hak.

"2019/044" - 2019-10-02

Gecikme Zammı Oranı Hak.

"2019/043" - 2019-10-02

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranının %8'e İndirilmesi Hak.

"2019/042" - 2019-09-02

e-Fatura ve e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihinin 1.1.2020 Olarak Güncellenmesi Hk.

"2019/041" - 2019-08-06

Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Hak.

"2019/040" - 2019-07-29

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulamasının 1/1/2020 Tarihine Ertelenmesi Hk.

"2019/039" - 2019-07-23

7186 Sayılı GVK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

"2019/038" - 2019-07-10

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk.

"2019/037" - 2019-07-10

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Döviz Kurları Hk.

"2019/036" - 2019-06-20

Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Hk.

"2019/035" - 2019-05-15

Kambiyo Muamelelerinde BSMV Oranı Hk.

"2019/034" - 2019-05-14

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Hk.

"2019/033" - 2019-05-14

Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri Hk.

"2019/032" - 2019-05-14

Vergi Levhası Oluşturulması Hk.

"2019/031" - 2019-04-29

E-Defter Beratı Yükleme Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/030" - 2019-04-16

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk.

"2019/029" - 2019-04-16

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar Hk.

"2019/028" - 2019-04-05

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hk.

"2019/027" - 2019-04-05

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle Uğraşanların Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimine İlişkin Tebliğ Hk.

"2019/026" - 2019-03-29

Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2019/025" - 2019-03-26

İkinci El Araç Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerce İkinci El Araçların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranına İlişkin Karar Hk.

"2019/024" - 2019-03-26

Bazı Stopaj ve BSMV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

"2019/023" - 2019-03-26

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatılması Hk.

"2019/022" - 2019-03-04

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/021" - 2019-03-04

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklik Hk.

"2019/020" - 2019-03-04

İhraç Edilen Kara Taşıtların Deposundaki İlk Dolum Yağı ve Yakıtların ÖTV’sinde ve Bazı KürkleriOranlarında Yapılan Değişiklik Hk.

"2019/019" - 2019-02-22

7166 Sayılı Kanun Hk.

"2019/018" - 2019-02-20

İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlar Hk.

"2019/017" - 2019-02-20

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hk.

"2019/016" - 2019-02-19

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması Hk.

"2019/015" - 2019-02-19

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Hk.

"2019/014" - 2019-02-19

23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

"2019/013" - 2019-01-14

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/012" - 2019-01-30

7162 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hk.

"2019/011" - 2019-01-21

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

"2019/010" - 2019-01-18

Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hk.

"2019/009" - 2019-01-14

2019 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Zammı Tutarı Hk.

"2019/008" - 2019-01-14

Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru Hk.

"2019/007" - 2019-01-14

31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk.

"2019/006" - 2019-01-03

KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresinin Uzatılması Hk.

"2019/005" - 2019-01-02

2019 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar Hk.

"2019/004" - 2019-01-02

2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Hk.

"2019/003" - 2019-01-02

2019 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Hk.

"2019/002" - 2019-01-02

2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları Hk.

"2019/001" - 2019-01-02

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Hk.

" 2019/070" - 2019-12-26

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları