2020 Sirkü & Haber & Duyuru

"2020/090" - 2020-12-29

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik Hk.

"2020/089" - 2020-12-24

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Hk.

"2020/088" - 2020-12-24

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması ve Covid-19 Aşılarının Tesliminde KDV Oranı Hk.

"2020/087" - 2020-12-24

Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklik Hk.

"2020/086" - 2020-12-24

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Hk.

"2020/085" - 2020-12-03

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

"2020/084" - 2020-12-03

İşverenlere Sağlanan Bazı Destek ve Teşviklerin Uygulama Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2020/083" - 2020-12-03

Kısa Çalışma Başvurularında Süre Uzatımı Hk.

"2020/082" - 2020-11-30

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Hk.

"2020/081" - 2020-11-30

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk.

"2020/080" - 2020-11-30

7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Hk.

"2020/079" - 2020-11-17

7256 Sayılı Kanunun İşsizlik Sigortası Kanunu ve Kanunun Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Hk.

"2020/078" - 2020-11-17

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hk.

"2020/077" - 2020-10-22

30.09.2020 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk.

"2020/076" - 2020-10-22

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk

"2020/075" - 2020-09-30

Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklik Hk.

"2020/074" - 2020-09-30

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranının Binde 2'ye Düşürülmesi Hk.

"2020/072" - 2020-09-22

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2020/071" - 2020-08-04

Bazı Stopaj ve KDV Oranlarının Düşürülmesi ile İstihdam Düzenlemelerinde Süre Uzatımı Hk.

"2020/070" - 2020-08-04

7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeleri Hk.

"2020/069" - 2020-08-04

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunun Güncellenmesi Hk.

"2020/068" - 2020-07-15

2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk.

"2020/067" - 2020-07-07

Kıdem Tazminatı Tavanı (01.07.2020 - 31.12.2020) Hk.

"2020/066" - 2020-07-07

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik Hk.

"2020/065" - 2020-07-07

30.06.2020 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk

"2020/064" - 2020-06-30

Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresinin Uzatılması Hk.

"2020/063" - 2020-06-25

Elektronik İrsaliye Uygulamasının 01.07.2020 Tarihinde Başlaması Hk.

"2020/062" - 2020-05-25

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranının Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarılması Hk.

"2020/061" - 2020-05-25

Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerinde BSMV Hesaplanması Gerekliliği Hk.

"2020/060" - 2020-05-25

Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Değişikliği Hk.

"2020/059" - 2020-05-18

Vergi Levhalarının Oluşturulması Hk.

"2020/058" - 2020-05-18

Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Hk.

"2020/057" - 2020-05-13

31.03.2020 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk.

"2020/056" - 2020-05-12

2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk

"2020/055" - 2020-04-22

2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.

"2020/054" - 2020-04-21

Şubat ve Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2020/053" - 2020-04-21

E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.

"2020/052" - 2020-04-17

Aralık 2019 Dönemine Ait e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Uzatılması Hk.

"2020/051" - 2020-04-17

2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2020/050" - 2020-04-17

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Kanunu Hk.

"2020/049" - 2020-04-15

Yeni Torba Kanunla Yapılması Öngörülen Düzenlemeler Hk.

"2020/048" - 2020-04-07

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Oluşturulan Eksik Gün Kodu Hk.

"2020/047" - 2020-04-07

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler İle İlgili Uygulama İç Genelgesi Hk.

"2020/046" - 2020-04-05

Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirim Konusu Yapılması Hk.

"2020/045" - 2020-04-04

2019 Yılına Ait Dernek Beyannamelerinin Ertelenmesi Hk.

"2020/044" - 2020-04-04

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması Hk.

"2020/043" - 2020-04-03

Mücbir Sebep Kapsamında SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Yazısı Hk.

"2020/042" - 2020-04-03

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımı Hk.

"2020/041" - 2020-03-31

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2020/040" - 2020-03-31

Mükelleflere Sağlanan İmkanlara İlişkin Özet Tablo Hk.

"2020/039" - 2020-03-31

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulaması Hk.

"2020/038" - 2020-03-27

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu Hk

"2020/037" - 2020-03-27

7226 Sayılı Kanun Hk.

"2020/036" - 2020-03-25

Kısa Çalışma Ödeneğinde Sıkça Sorulan Sorular Hk.

"2020/035" - 2020-03-25

Mücbir Sebep Kapsamında Beyanname Verme Süreleri Uzatılan Mükelleflere İlişkin 518 No.lu VUK Tebliği Hk.

"2020/034" - 2020-03-23

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Bildirim Formların Verilme ve E-defter Beratlarının Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk.

"2020/033" - 2020-03-23

Ardeb, Teydeb ve Bideb Rapor Gönderim Tarihlerinin 3 Ay Ertelenmesine İlişkin Yayımlanan Duyuru Hk.

"2020/032" - 2020-03-22

Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerindeki KDV Oranının Geçici Süre ile %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Yayımlanan Karar Hk.

"2020/031" - 2020-03-22

Muhtasar ve KDV Ödemelerinin Ertelenmesi Hk.

"2020/030" - 2020-03-22

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hk.

"2020/029" - 2020-03-22

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Ertelemesi Hk.

"2020/028" - 2020-03-22

Telafi Çalışması Hk.

"2020/027" - 2020-03-22

Kısa Çalışma Ödeneği Hk.

"2020/025" - 2020-03-17

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılması Hk.

"2020/024" - 2020-02-28

GEKAP Beyannamesi Verilme Süresi Hk.

"2020/023" - 2020-02-28

GEKAP Usul ve Esasları Hk.

"2020/022" - 2020-02-21

Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapan Kanun Hk.

"2020/021" - 2020-02-21

Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Tebliğ Hk.

"2020/020" - 2020-02-10

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/3/2020 Tarihine Ertelenmesi Hk.

"2020/019" - 2020-02-03

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hk.

"2020/018" - 2020-02-03

Motorinde ÖTV Tutarı Hk.

"2020/017" - 2020-01-27

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Hk.

"2020/016" - 2020-01-27

Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Hk.

"2020/015" - 2020-01-27

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular Hk.

"2020/014" - 2020-01-27

E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Hk.

"2020/012" - 2020-01-27

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Hk.

"2020/011" - 2020-01-27

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) Hk.

"2020/010" - 2020-01-09

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu Hk.

"2020/008" - 2020-01-09

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Hk.

"2020/007" - 2020-01-09

Kuyum Satışlarında Fatura Düzenleme Haddinin 3 Katına Çıkarılması Hk.

"2020/006" - 2020-01-09

Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Yeniden Belirlenmesi Hk.

"2020/005" - 2019-12-31

Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk.

"2020/004" - 2020-01-09

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Hk.

"2020/003" - 2020-01-09

İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Hk.

"2020/002" - 2020-01-09

Gecikme Zammı Oranının Aylık %1,6'ya İndirilmesi Hk.

"2020/001" - 2020-01-09

Tecil Faizi Oranının Yıllık %15'e İndirilmesi Hk.

"020/073" - 2020-09-22

Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresinin 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.

" 2020/009" - 2020-01-09

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2020-30.06.2020) Hk.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları