2021 Sirkü & Haber & Duyuru

"2021/151" - 2021-12-31

2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Hak.

"2021/150" - 2021-12-31

Altın Cinsi Hesaplardan Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmesi Hak.

"2021/149" - 2021-12-31

7346 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri Hak.

"2021/148" - 2021-12-29

VUK Geçici 31. Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında Duyuru Hak.

"2021/147" - 2021-12-29

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Hk.

"2021/146" - 2021-12-29

38 Seri No.lu KDV Tebliği Hak.

"2021/145" - 2021-12-29

Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına Uygulanacak Stopaj Oranları Hak.

"2021/144" - 2021-12-27

GVK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

"2021/143" - 2021-12-22

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı Hak.

"2021/142" - 2021-12-22

Kar Dağıtımında Vergi Kesinti Oranı Değişikliği Hak.

"2021/141" - 2021-12-22

2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları Hak.

"2021/140" - 2021-12-22

2022 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar Hak.

"2021/139" - 2021-12-22

2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Hak.

"2021/138" - 2021-12-22

2022 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Hak.

"2021/137" - 2021-12-22

2022 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri Hak.

"2021/136" - 2021-12-22

2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Matrahı Hak.

"2021/135" - 2021-12-21

Ücretlerin Vergilendirilmesinde 2022 Yılında Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Hak.

"2021/134" - 2021-12-20

2022 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı Hak.

"2021/133" - 2021-12-06

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Teciliyle İlgili Genelge Hak.

"2021/132" - 2021-12-16

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde Yer Alan Bazı Stopaj Oranlarında Süre Uzatımı Hak.

"2021/131" - 2021-12-13

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Üzerinden Tahsil Edilen Verginin İadesine İlişkin Tebliğ Hak.

"2021/130" - 2021-12-10

2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hak.

"2021/129" - 2021-12-03

MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler Hak.

"2021/128" - 2021-11-27

2021 Yılında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2021/127" - 2021-11-27

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişikliği Hak.

"2021/126" - 2021-11-18

Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Uygulaması Hak.

"2021/125" - 2021-11-16

Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/124" - 2021-11-08

7341 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri Hak.

"2021/123" - 2021-11-05

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2021/121" - 2021-10-27

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hak.

"2021/120" - 2021-10-26

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

"2021/119" - 2021-10-20

Defter-Beyan Sisteminde Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/118" - 2021-10-19

2021/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2021/117" - 2021-10-19

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranının %50'ye Çıkarılması Hak.

"2021/116" - 2021-10-14

3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları Hak.

"2021/115" - 2021-10-07

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmesi Hak.

"2021/114" - 2021-10-06

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ile Geçici Vergilerin İade Esaslarını Belirleyen 252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hak.

"2021/113" - 2021-10-04

Yeni Vergi Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Düzenlemeler Hak.

"2021/112" - 2021-10-01

İndirilen Bazı Stopaj ve KDV Oranlarının Uygulama Süresi Hak.

"2021/111" - 2021-09-30

KDV Oranı Değişikliği Hak.

"2021/110" - 2021-09-29

Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi için KDV'nin Ödenmiş Olması Şartına İlişkin Danıştay Kararı Hak.

"2021/109" - 2021-09-28

SGK Tebligatlarının Elektronik Ortamda Yapılması Hak.

"2021/108" - 2021-09-15

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği Hak.

"2021/107" - 2021-09-09

Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Hak.

"2021/106" - 2021-09-06

Akaryakıt ve LPG Tesliminde Fatura Düzenleme Süresi ve Akaryakıt, LPG, Tütün ve Alkollü İçkilerde Teminat Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2021/105" - 2021-09-06

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı Hak.

"2021/104" - 2021-08-23

7326 Sayılı Kanunda Belirlenen Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2021/103" - 2021-08-23

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/102" - 2021-08-23

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/101" - 2021-08-13

Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıklarında Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/100" - 2021-07-30

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulaması Hak.

"2021/099" - 2021-08-11

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişikli Hak.

"2021/098" - 2021-07-30

Yangından Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Uygulaması Hak.

"2021/097" - 2021-07-30

İşyeri Kira Tevkifat Uygulama Süre Uzatımı Hak.

"2021/096" - 2021-07-30

Asgari Ücret Desteği Hak.

"2021/095" - 2021-07-30

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması Hak.

"2021/094" - 2021-07-30

2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2021/093" - 2021-07-29

Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Hak.

"2021/092" - 2021-07-28

2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Kurlar Hak.

"2021/091" - 2021-07-21

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Getirilen Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Hak.

"2021/090" - 2021-07-09

Haziran Ayı Beyanname ve Bildirimlerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2021/089" - 2021-07-08

Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

"2021/088" - 2021-07-02

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleriyle İlgili Yeni Duyuru Hak.

"2021/087" - 2021-07-02

KDV Tevkifat Uygulaması Alt Sınır Değişikliği Hak.

"2021/086" - 2021-07-02

Form BA-BS Bildirim Değişikliği Hak.

"2021/085" - 2021-07-02

Varlık Barışına İlişkin Bildirim Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2021/084" - 2021-06-30

Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hak.

"2021/083" - 2021-06-30

Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/082" - 2021-06-25

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hak.

"2021/081" - 2021-06-21

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri Hak.

"2021/080" - 2021-06-24

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümleri Hak.

"2021/079" - 2021-06-21

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler ile Pişmanlık ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlara İlişkin Hükümleri Hak.

"2021/078" - 2021-06-24

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Hükümleri Hak.

"2021/077" - 2021-06-24

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Hükümleri Hak.

"2021/076" - 2021-06-24

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlara İlişkin Hükümleri Hak.

"2021/075" - 2021-06-04

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

"2021/074" - 2021-06-03

36 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği Hak.

"2021/073" - 2021-06-02

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresinin Uzatılması Hak.

"2021/072" - 2021-06-02

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması Hak.

"2021/071" - 2021-06-02

Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması Hak.

"2021/069" - 2021-05-28

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2021/068" - 2021-05-28

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Hak.

"2021/067" - 2021-05-21

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2021/066" - 2021-05-21

TBMM’ye Sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Hak.

"2021/065" - 2021-05-11

Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri Hak.

"2021/064" - 2021-05-07

2021 Mart Ayı KDV İadesi Mahsubu ile Sigorta Prim Ödemesine İlişkin SGK Yazısı Hak.

"2021/063" - 2021-05-05

e-Arşiv Fatura, e-SMM İptal, İhtar, İtiraz Hak.

"2021/062" - 2021-05-05

Vergi Levhalarının Oluşturulması Hakkında

"2021/061" - 2021-05-03

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2021/060" - 2021-05-03

Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hak.

"2021/059" - 2021-05-03

314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği Hak.

"2021/058" - 2021-05-03

7318 Sayılı Kanun Hak.

"2021/057" - 2021-04-27

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresinin Uzatılması Hak.

"2021/056" - 2021-04-26

31.03.2021 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk

"2021/055" - 2021-04-24

Kısa Çalışma Ödeneği Hak.

"2021/054" - 2021-04-22

Mart/2021 Dönemi Beyanname ve Bildirimlerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2021/053" - 2021-04-22

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2021/052" - 2021-04-22

Kurumlar Vergisi Oranı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7316 Sayılı Kanun Hak.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları