2023 Sirkü & Haber & Duyuru

"KONYA EĞİTİM DAVETİYESİ" - 23.11.2023

Eğitim İçeriği Enflasyon Düzeltmesi Uygulamaları Eğitimi Hakkında

"EĞİTİM DAVETİYESİ" - 01.11.2023

Enflasyon Düzeltmesi Eğitimi Hakkında

"2023/106" - 28.12.2023

7491 Sayılı Kanun Hak.

"2023/105" - 28.12.2023

Asgari Ücret Hak

"2023/104" - 26.12.2023

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Hak.

"2023/103" - 22.12.2023

Beş Milyon Türk Lirası Üzerinde Verilecek Krediler için Hesap Durumu Belgesi Alma Zorunluluğu Getirilmesi Hak.

"2023/102" - 19.12.2023

Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2023/101" - 12.12.2023

İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu Hak.

"2023/100" - 01.12.2023

Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Hak.

"2023/099" - 01.12.2023

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oran Değişikliği Hak.

"2023/098" - 29.11.2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2023/097" - 29.11.2023

e-Defter Oluşturulma, İmzalanma, e-Defter Beratları Yüklenme Süre Uzatımı Hak.

"2023/096" - 29.11.2023

Yatırım Teşvik Tebliği Hak.

"2023/095" - 28.11.2023

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hak.

"2023/094" - 28.11.2023

Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında Yapılması Öngörülen Düzenlemeler Hak.

"2023/093" - 28.11.2023

Yeni Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Hak.

"2023/093" - 28.11.2023

Yeni Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Hak.

"2023/092" - 14.11.2023

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Hak.

"2023/091" - 08.11.2023

Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Hak.

"2023/090" - 01.11.2023

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumu Hesaplamalarında Kur Farkı Zararlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresinin Uzatılması Hak.

"2023/089" - 01.11.2023

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Hak.

"2023/088" - 23.10.2023

Enflasyon Düzeltmesi Hak.

"2023/087" - 18.10.2023

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hak.

"2023/086" - 09.10.2023

Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Kullanımı ve Bildirimler Hak.

"2023/085" - 09.10.2023

Teminat Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hak.

"2023/084" - 09.10.2023

2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2023/083" - 09.10.2023

Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Hak.

"2023/082" - 02.10.2023

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Değişikliği Hak.

"2023/081" - 02.10.2023

30/09/2023 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hak.

"2023/080" - 08.09.2023

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hak.

"2023/079" - 01.09.2023

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Hak.

"2023/078" - 29.08.2023

EK MTV Ödeme Süre Uzatımı Hak.

"2023/077" - 14.08.2023

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine İlişkin Tebliğ Hak.

"2023/076" - 14.08.2023

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Standardı Rehber ve Broşürü Hak.

"2023/075" - 14.08.2023

Yapılandırma Ödeme Sürelerine İlişkin SGK Duyurusu Hak.

"2023/074" - 03.08.2023

30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Kullanılacak Kurlar Hak.

"2023/073" - 31.07.2023

30/6/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümünde Kurumlar Vergisi İstisnası Hak.

"2023/072" - 31.07.2023

7440 Sayılı Kanun Ödemeleri Hak.

"2023/071" - 2023-07-18

2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2023/070" - 15.07.2023

7456 Sayılı Torba Kanun Hak.

"2023/069" - 08.07.2023

Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabında Uygulanacak Tevkifat Oranı Hak.

"2023/068" - 08.07.2023

BSMV ve Şans Oyunları Vergisi Oranları Hak.

"2023/067" - 08.07.2023

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Hak.

"2023/066" - 07.07.2023

Maktu Harç Tutarlarında Yapılan Değişikler Hak.

"2023/065" - 07.07.2023

KDV Oran Değişikliği Hak.

"2023/064" - 06.07.2023

Yeni Kanun Teklifi Hak.

"2023/063" - 03.07.2023

Özet Döviz Pozisyon Raporlamasına İlişkin Bildirim Yükümlülüğünün Ertelenmesi Hak.

"2023/062" - 03.07.2023

Stopaj Oranları Hak.

"2023/061" - 03.07.2023

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Hak.

"2023/060" - 03.07.2023

01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı Hak.

"2023/059" - 20.06.2023

Mali Tatil Uygulaması Hak.

"2023/058" - 05.06.2023

Ek Verginin AATUHK'nin 48. Maddesi Kapsamında 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi Hak.

"2023/057" - 2023-05-28

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme sürelerinin uzatılması Hk..

"2023/056" - 2023-05-15

17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması Hk..

"2023/055" - 2023-05-11

Vergi Levhalarının Alınması Hak.

"2023/054" - 2023-05-04

31.03.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar Hak.

"2023/053" - 2023-04-25

Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2023/052" - 2023-04-24

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklik Hak.

"2023/051" - 2023-04-25

31/3/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanması Hak.

"2023/050" - 2023-04-24

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Duyuru Hak.

"2023/049" - 2023-04-19

EYT’liler 5 Puanlık Prim Teşviki Hak.

"2023/048" - 2023-04-17

7440 Sayılı Kanun’la Getirilen Ek Kurumlar Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2023/047" - 2023-04-14

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar Hak

"2023/046" - 2023-04-14

Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Tebliğ Hak.

"2023/045" - 2023-04-14

TCMB Özet Döviz Pozisyon Raporu Hak.

"2023/044" - 2023-04-06

2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2023/043" - 2023-04-04

Şirketlerin Özet Döviz Pozisyon Raporu Hazırlama Zorunluluğu Hak.

"2023/042" - 2023-04-03

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2023/041" - 2023-04-03

31/12/2021 ile 31/3/2023 Tarihleri Arasında Sahip Olunan Döviz Mevduatların KKM Kapsamına Alınabileceği Hak.

"2023/040" - 2023-04-03

Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Yer Alan Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Oranı Hak.

"2023/039" - 2023-04-03

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar Hak.

"2023/038" - 2023-03-31

7440 Sayılı Kanun KDV Matrah Artırımı Hak.

"2023/037" - 2023-03-30

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya TL Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Destek Sağlanmasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2023/036" - 2023-03-30

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Beyanname ve Bildirim sürelerinin uzatılması Hk..

"2023/035" - 2023-03-27

27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması Hak.

"2023/034" - 2023-03-13

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

"2023/033" - 2023-03-10

Matrah ve Vergi Artırımı Hak.

"2023/032" - 2023-03-09

Kurumlara Getirilen Ek Vergi ve Af Kanunu Hak.

"2023/031" - 2023-03-02

2022 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar Hak.

"2023/030" - 2023-03-02

Nakdi Sermaye Artırımında İndirim, İFM Bölgesi İndirim, Sermaye Azaltımında Vergileme Hak.

"2023/029" - 2023-02-27

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması Hak.

"2023/028" - 2023-02-23

Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı Hak.

"2023/027" - 2023-02-14

Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Tevkifat Oranı Hak.

"2023/026" - 2023-02-14

Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen Yerlere ve Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı Hak.

"2023/025" - 2023-02-04

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri ile Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışları Hak.

"2023/024" - 2023-02-09

31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar Hak.

"2023/023" - 2023-02-09

Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi Hak.

"2023/022" - 2023-02-09

Deprem Felaketi Nedeniyle Başlatılan Kampanyaya Yapılan Bağışlar Hak.

"2023/021" - 2023-01-30

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Hak.

"2023/020" - 2023-01-26

KKM Hesaplarında Yapılan Düzenleme Hak.

"2023/019" - 2023-01-26

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Bankaya Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanması Hak.

"2023/018" - 2023-01-23

31.12.2022 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hak.

"2023/017" - 2023-01-19

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hak.

"2023/016" - 2023-01-19

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2023/015" - 2023-01-16

Ara Tasdik, Kapanış Tasdik Süreleri Hak.

"2023/014" - 2023-01-14

Yeniden Belirlenen Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Hak.

"2023/013" - 2023-01-13

Asgari Ücret Desteği Hak.

"2023/012" - 2023-01-10

Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Hak.

"2023/011" - 2023-01-10

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu Hak.

"2023/010" - 2023-01-10

Nakit Sermaye Faiz İndirim Oranı Hak.

"2023/009" - 2023-01-07

Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

"2023/008" - 2023-01-03

2023 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Hak.

"2023/007" - 2023-01-03

2023 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Hak.

"2023/006" - 2023-01-03

VUK'a Göre Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar Hak.

"2023/005" - 2023-01-03

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri Hak.

"2023/004" - 2023-01-03

Makina ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası Süresinin Uzatılması ve 2023 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırının Belirlenmesi Hak.

"2023/003" - 2023-01-03

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Yapılan Değişiklik Hak.

"2023/002" - 2023-01-03

2023 Yılı Damga Vergisi Tutarları Hak.

"2023/001" - 2023-01-03

322 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hak.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları