2024 Sirkü & Haber & Duyuru

"2024/037" - 15.05.2024

17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması Hk.

"2024/036" - 06.05.2024

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hak.

"2024/035" - 03.05.2024

Artırılan Stopaj Oranları Hak.

"2024/034" - 30.04.2024

2024 Hesap Dönemi Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağına İlişkin Tebliğ Hak.

"2024/033" - 29.04.2024

Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulaması Hak.

"2024/032" - 26.04.2024

Süre Uzatımlarına İlişkin Sirküler Hak.

"2024/031" - 19.04.2024

2024 Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle Ödenebilmesi Hak.

"2024/030" - 18.04.2024

2024/I. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2024/029" - 15.04.2024

TL Mevduat ve Altın Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğler Hak.

"2024/028" - 15.04.2024

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarında Değişiklikler Hak.

"2024/027" - 05.04.2024

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar Hak.

"2024/026" - 03.04.2024

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri Hak.

"2024/025" - 02.04.2024

Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi Hak.

"2024/024" - 01.04.2024

Reeskont Oranı Hak.

"2024/023" - 29.03.2024

2023 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2024/022" - 22.02.2024

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin VUK Sirküleri Hak.

"2024/021 Nolu Sirküler" - 12.02.2024

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihinin Uzatılması Hak.

"2024/020 Nolu Sirküler" - 12.02.2024

50 Seri No.lu KDV Tebliği Hak.

"2024/019" - 06.02.2024

İhracat Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik Hak.

"2024/018" - 05.02.2024

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu Hak.

"2024/017" - 05.02.2024

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Hak.

"2024/016" - 02.02.2024

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2023 Tarihi İtibarıyla Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Hak.

"2024/015" - 22.01.2024

Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması ile Uluslararası Taşımacılık İşlerinde İstisnaya İlişkin KDV Tebliği Hak.

"2024/014" - 22.01.2024

Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Hak.

"2024/013" - 17.01.2024

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hak.

"2024/012" - 10.01.2024

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hak.

"2024/011" - 09.01.2024

31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Hak.

"2024/010" - 08.01.2024

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı Hak.

"2024/009" - 03.01.2024

2024 Yılı Emlak Vergi Değerleri, Değerli Konut Vergisi Matrahı ve Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı Hak.

"2024/008" - 03.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Hak.

"2024/007" - 03.01.2024

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil ÖKC'ler ile Değiştirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Hak.

"2024/006" - 03.01.2024

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

"2024/005" - 02.01.2024

2024 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri Hak.

"2024/004" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Hak.

"2024/003" - 02.01.2024

VUK Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları ile Bazı Parasal Büyüklükler Hak.

"2024/002" - 02.01.2024

2024 Yılı Damga Vergisi Tutarları Hak.

"2024/001" - 02.01.2024

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Hak.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları